“Een Tafelaar is betrokken bij de lokale, nationale en internationale maatschappij. Je draagt je steentje bij door lokale en landelijke serviceprojecten actief en op eigen wijze te steunen”

Als Ronde Tafelleden van de RT8 voegen wij de daad bij het woord op verschillende manieren: door gebruik maken van onze mankracht – van mensen een dag mee te helpen om bijvoorbeeld te verhuizen samen de organisatie “Stichting Present” tot aan het werven van financiële middelen door het gebruik van ons netwerk voor verschillende sociale projecten.

Dit jaar gaan we, samen met de landelijke stichting JINC, in Amersfoort jongeren op verschillende middelbare scholen een sollicitatie workshop aanbieden. Solliciteren is een grote uitdaging voor jongeren die net van de middelbare school afkomen en wij willen graag ons steentje bijdragen om te zorgen dat jongeren een betere kans op een mooie baan kunnen krijgen voor de toekomst.
JINC helpt ons hierbij op verschillende manieren: door contact te leggen met scholen en het verzorgen van de materialen om te zorgen dat wij de sollicitatietrainingen goed kunnen uitvoeren. De trainingen doen wij als tafelleden samen verschillende lokale ondernemers zodat de leerlingen praktische kennis van ondernemers kunnen ontvangen om een succesvol sollicitatie gesprek te kunnen voeren.

Wij zien er naar uit om dit mooie project samen met JINC en een aantal lokale scholen in Amersfoort uit voeren in 2015 & 2016.

Stichting JINC
JINC helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt: door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap. JINC vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken.
JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Zo’n 1.000 bedrijven dragen (financieel) bij om de organisatie van de projecten mogelijk te maken en stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach. De ervaring is dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert.

Voor bedrijven is meedoen met JINC leuk en leerzaam. Jongeren krijgen meer kansen; ook als zij opgroeien in een omgeving waar dat minder vanzelfsprekend is. JINC neemt de volledige organisatie uit handen. Met de projecten van JINC ervaren jaarlijks zo’n 37.000?basisschool- en vmbo-leerlingen uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Kennemerland, Brabant, Almere en Den Haag hoe het werkt op de arbeidsmarkt.

Tevens heeft Jinc plannen om zich in 2016 te vestigen in Amersfoort.