Over het Toon Hermans Huis Amersfoort
Het Toon Hermans Huis Amersfoort is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Het is een ontmoetingsplaats en een wegwijzer. Mensen met kanker, hun partners, familie en vrienden kunnen er zonder verwijzing binnenlopen voor het delen van ervaringen met lotgenoten, het vinden van betrokkenheid en rust, informatie en voorlichting, het bijwonen van themabijeenkomsten, deelname aan gespreksgroepen, cursussen, inloopmeditaties en creatief werken in het Open Atelier. Getrainde vrijwilligers, gastvrouwen en gastheren, bieden gasten een persoonlijk gesprek, een luisterend oor, betrokkenheid en aandacht. Daarnaast is professionele ondersteuning (individueel of in groepen) mogelijk door een psycholoog en een maatschappelijk werker. Het Toon Hermans Huis Amersfoort is tot stand gekomen door een particulier initiatief. Medisch specialisten, huisartsen en oncologieverpleegkundigen steunen dit initiatief van harte. Het huis krijgt geen subsidie van de overheid en is geheel afhankelijk van donaties, sponsoring, schenkingen, legaten en fondsenwervingsactiviteiten. Voor meer informatie: vrienden@thha.nl. Donaties en giften zijn welkom op 46.69.42.275 t.n.v. Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort, onder vermelding van ‘donatie’. Het Toon Hermans Huis Amersfoort is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.thha.nl