Ook in 2012-2013 is er aandacht voor Voedsel Focus Amersfoort, die zowel dit jaar als vorig jaar ondersteund wordt door de Ronde Tafel Amersfoort. De huidige economische omstandigheden hebben geleid tot een aanzienlijke toename van het benodigde aantal voedselpakken. Vanaf eind 2011 is het aantal uitgedeelde pakketten gestegen van 220 tot 350 per week. De Voedsel Focus kan een ieders hulp goed gebruiken.
Daarom heeft De Ronde Tafel Amersfoort ervoor gekozen om dit goede doel 2 jaar achtereen te steunen. Naast hand- en spandiensten, zoals pakketten inpakken en leveranciers benaderen, zet de Ronde Tafel zich in voor het vinden van structurele oplossingen, zoals langlopende contracten (energie en huur) en juridische bijstand, zodat de Voedselfocus Amersfoort ook op de lange termijn wordt geholpen. Meer informatie over de voedselfocus is te vinden op http://www.voedselfocusamersfoort.nl/

Daarnaast maakt Docus maakt zich zacht voor de Voedselbank! De Ronde Tafel introduceert Docus, een zachte knuffelbeer, om voedselverstrekking aan gezinnen onder de armoedegrens beter mogelijk te maken. Hierbij worden partners gezocht die met Docus een zacht gebaar kunnen maken voor gezinnen die dit hard nodig hebben; de cliƫnten van de Voedselbanken in Nederland verdienen wel een knuffel, naast de voedselpakketten die hen ondersteunen om rond te kunnen komen.

Het blijkt lastig te zijn om voedzame levensmiddelen met een lange houdbaarheid in een constante stroom aan te blijven bieden aan de VFA. U moet denken aan koffie, thee, rijst en pasta’s. Docus is de knuffel van Voedsel Focus die zich zacht maakt voor de Voedselbank door zich als bijvoorbeeld een relatiegeschenk te laten verkopen. Zo kunnen met de opbrengst de voedselpakketten blijvend voorzien worden van voedzame zetmeelproducten.

Via de website www.voedselfocusknuffel.nl zijn er al meerdere partners verbonden aan dit zachte initiatief. Er worden nog meerdere partners gezocht die bijvoorbeeld aan haar klanten een zacht geschenk willen bieden met een bijzonder concreet en mooi doel: het voorzien in eten voor gezinnen die dit het hardste nodig hebben. U kunt contact met ons opnemen via de site voor meer informatie / een gesprek hoe Docus u kan helpen knuffels uit te delen!